Trường THPT Lê Duẩn

  • Điện thoại: ĐT: 0261 3 50 8668 hoặc DĐ: 0917177271 gặp thầy Hiệt
  • Email: c3leduan.daknong@moet.edu.vn
  • Địa chỉ: Xã Quảng Sơn, Huyện Đắk Glong, Tỉnh Đăk Nông