TRỊNH VĂN THƯƠNG
 • TRỊNH VĂN THƯƠNG
 • Ban Giám Hiệu
 • Bí Thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường
 • 0915971178
 • trinhvanthuongqs@gmail.com
 • Phan Thị Hồng Hạnh
 • Ban Giám Hiệu
 • Phó bí thư chi bộ, Phó Hiệu trưởng
 • 0947156585
 • phanthihonghanhc3leduan@gmail.com
Nguyễn Thế Hiệt
 • Nguyễn Thế Hiệt
 • Ban Giám Hiệu
 • Chi ủy viên, Phó Hiệu trưởng
 • 0917177271
 • thehiet.hung vuong@gmail.com